Aphrodisia – Imperial VITAMINS

Produkty společnosti Imperial VITAMINS pocházejí z přírodních zdrojů, které nepoškozují zdraví ani životní prostředí. Všechny složky produktů jsou na čistě přírodní bázi, pocházejí z přírody, a to hlavně z léčivých rostlin, minerálů a jiných přírodních materiálů. Výroba doplňků stravy a kosmetiky vždy probíhá ve shodě s nejpřísnějšími legislativními požadavky. Doplňky stravy a kosmetika společnosti Imperial VITAMINS jsou vyráběny v souladu s velmi přísnými pravidly GMP (Správná výrobní praxe). GMP je soubor velmi přísných a striktních požadavků na výrobu léčiv a doplňků stravy, které byly vytvořeny a určeny k zajištění a udržení trvale vysoké kvality a bezpečnosti produktů, které se dostávají ke koncovému zákazníkovi.

Zde je pár příkladů požadavků, které jsou součástí pravidel GMP:

  • Dodavatel každé složky je ověřován, pravidelně navštěvovaný a kontrolován za účelem zajištění souladu s požadavky GMP, dodržování spravedlivých pracovních podmínek a odpovědnosti za životní prostředí.
  • Každá složka produktu, která  je určena ke zpracování do výživového doplňku je držena v karanténě, dokud není identifikována a otestována na přítomnost kontaminace. Rovněž musí být otestována její čistota. Teprve po provedení těchto testů je složka uvolněna pro další zpracování.
  • Dále je každá složka testována na změny ve složení deklarovaném ověřeným dodavatelem. Toto je zvláště důležité pro udržení požadované rozpustnosti a také chuti výrobku.
  • Každá dávka musí mít zvláště identifikované číslo každé složky či části obalu: plastová láhev, uzávěr, fólie, konkrétní složka. Identifikační čísla jsou zaznamenávány pro případ další potřeby. V krajním případě stažení dávky, víme okamžitě identifikovat příčinu.
  • Po smíchání a zkompletování dávky je tato v karanténě, až dokud není hotový produkt otestován a ověřen soulad s přesně požadovaným složením konkrétního produktu.
  • Před procesem plnění se ověřuje nastavení a kalibrování všech strojů. Také se ověřuje, zda je na balení připraven správný materiál (plastové lahve, štítky, fólie atd.)..
  • I v průběhu procesu plnění jsou z linky průběžně odebírány vzorky a testovány za účelem ověření správného naplnění kapslí.
  • Použití, údržba, čištění a kalibrace každého zařízení, mixéru, nádoby nebo váhy je podrobně zaznamenávána pro případ potřeby těchto údajů.
  • GMP však není pouze o kvalitě výroby, ale také o odpovědném nakládání s odpady. Všechny postupy při výrobě a likvidaci odpadů jsou kontrolovány za účelem ochrany životního prostředí.

Toto je jen malá část procesů, které jsou vyžadovány a nezbytné při výrobě v souladu s přísnými pravidly GMP. Naše společnost je však přesvědčena, že kvalita produktů a spokojenost zákazníka jsou pro nás tou největší satisfakcí a odměnou za tvrdou a poctivou práci.

Certifikát GMP kvality